Projektbemutató

Kulturális és turisztikai együttműködés a határrégióban

(Rövid projektcím: Cross-Cultural Tool-Kit, kódszám: HUHR/1901/3.1.2/0159)

Lenti Város Önkormányzata az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 keretében pályázatot nyújtott be „Jointly development of new, innovative joined structures and shared processes to ensure the continuity of co-operation in the field of Culture and Tourism in the cross-regions” (A kulturális és turisztikai együttműködés folytatásának biztosítása a határrégióban, újonnan kifejlesztett innovatív struktúrák és folyamatok által) címmel (Rövid projektcím: Cross-Cultural Tool-Kit, kódszám: HUHR/1901/3.1.2/0159) A projekt 2020. október 1-én indult, megvalósítási időtartama 20 hónap. A projekt teljes költségvetése 199 240 €, melyből az Európai Uniós finanszírozás mértéke 169 354 €.

A projekt Lenti Város Önkormányzata (vezető kedvezményezett); és a horvátországi Mursko Središće (Muraszerdahely) - kedvezményezett – együttműködésében valósul meg. A partnerség célja, hogy a létrejövő közös turisztikai stratégia, turisztikai promóciós és kommunikációs terv, kulturális rendezvények a kifejlesztett „eszköz-tárral” együtt biztosítsák és támogassák az összehangolt kommunikációs folyamatokat, a folyamatos együttműködést és a kommunikációt a polgárok, illetve a különböző szektorok, érdekképviseletek, nonprofit szervezetek között. A kedvezményezettek törekvése, hogy a határtérség kulturális közösségei körében hosszú távon is hatékony és fenntartható partnerség alakuljon ki. Ehhez stratégia és egy ún. kulturális eszköztár kerül kialakításra, amely közös kompetenciatérkép, adatbázis, közös arculat kialakítását, promóciós termékek, videók megjelenését, különböző események lebonyolítását foglalja magában.

A vállalások között szerepel a magyar oldalon piackutatás, nyitókonferencia és kettő, - a kulturális stratégiaépítés, illetve a kulturális, turisztikai eszköztárfejlesztés témában megvalósuló - workshop megszervezése. A horvát oldalon kulturális adatbázis, kulturális kommunikációs stratégia, kulturális és turisztikai szakértők számára workshopok, kulturális e book, zárókonferencia kerül megvalósításra. A projekt futamideje alatt a partnerek között összesen 11 nagyszabású tematikus esemény kerül megrendezésre, ahol kulturális szféra képviselői, civil szervezetek, egyesületek, kézművesek és művészek kiállíthatják termékeiket és bemutathatják szolgáltatásaikat, elősegítve az interakciót, a szektorokon belüli és szektorok közötti hálózatépítést, illetve a hosszútávú együttműködést a kulturális és turisztikai szektor szereplői között. Lenti Város Önkormányzata a projekt kertében 6 db, míg Mursko Središće (Muraszerdahely) 5 db nagyszabású tematikus rendezvény szervezését és megrendezését vállalta. A programok között találhatóak tradicionálisan megrendezett programok, de az új rendezvényekkel lehetőség nyílik új hagyományok megteremtésére is. A résztvevő partnerek szerint együttműködés elősegíti a térség kulturális hagyományainak fenntartását, új, innovatív kulturális programok meghonosítását, s ezáltal a két régió turisztikai vonzerejének fejlesztését.