Prezentacija projekta

Kulturna i turistička suradnja u pograničnom području
(Akronim projekta: Cross-Cultural Tool-Kit, referentni broj: HUHR / 1901 / 3.1.2 / 0159)

Samouprava grada Lentija izradila je projektnu ideju pod nazivom „Jointly development of new, innovative joined structures and shared processes to ensure the continuity of co-operation in the field of Culture and Tourism in the cross-regions” (Osiguravanje nastavka kulturne i turističke suradnje u pograničnom području kroz novorazvijene inovativne strukture i procese) za Interreg V-A Programe suradnje Mađarske i Hrvatske 2014.-2020. (akronim projekta: Cross-Cultural Tool-Kit, referentni broj: HUHR/1901/3.1.2/0159). Implementacija projekta je započeta 1. listopada 2020. godine i traje 20 mjeseci. Ukupni troškovnik projekta je 199 240 € kojeg sufinancira Europska unija u iznosu od 169 354 €.   

Projekt se realizira kroz suradnju Samouprave grada Lentija kao glavnog korisnika te hrvatskog Grada Mursko Središće kao korisnika. Cilj partnerstva je osigurati i podržati koordinirane komunikacijske procese, kontinuiranu suradnju i komunikaciju između građana, različitih sektora, interesnih skupina i neprofitnih organizacija, zajedno s razvijenom zajedničkom turističkom strategijom, planom promocije i komunikacije turizma, kulturnim događanjima upotrebljavajući zajednički razvijeni “set alata”. Korisnici imaju za cilj razviti učinkovito i održivo partnerstvo između kulturnih zajednica u pograničnom području na duži vremenski period. U ovom cilju izradit će se zajednička strategija i tzv. kulturni set alata u kojeg je uključena karta kompetencije, baza podataka, izrada vlastitog lika, promotivni proizvodi, video snimke te organizacija raznih događanja.

Obveze uključuju s mađarske strane organizaciju istraživanja tržišta, početnu konferenciju i organizaciju dvije radionice na temu izgradnje kulturne strategije i razvoja kulturnih i turističkih alata. S hrvatske strane provest će se kulturna baza podataka, strategija kulturne komunikacije, radionice za kulturne i turističke stručnjake, kulturna e-knjiga (e-book) i završna konferencija. Tijekom projekta bit će organizirano ukupno 11 velikih tematskih događaja između partnera, gdje će predstavnici kulturnog sektora, nevladinih organizacija, udruga, obrtnici i umjetnici moći izložiti svoje proizvode i predstaviti svoje usluge, olakšavajući interakciju u svrhu formiranja mreže unutar sektora i međusektorskog umrežavanja, odnosno dugoročne suradnje između aktera u kulturnom i turističkom sektoru. Samouprava grada Lentija obvezala se organizirati 6 velikih tematskih događaja u okviru projekta, dok će Mursko Središće organizirati 5 manifestacija velikih razmjera.

Programi uključuju postojeće tradicionalne programe, a isto tako i novoorganizirani događaji također pružaju priliku za stvaranje novih tradicija. Prema mišljenju partnera sudionika suradnja pomaže u održavanju kulturnih tradicija regije, uvođenju novih i inovativnih kulturnih programa, a time je zajednički cilj doprinijeti razvoju turističke atraktivnosti dviju regija.